زندگی در سوئدقوانین در سوئدمطالب ویژه

کمک مالی به خانواده ها

خانواده های دارای فرزند می توانند از صندوق بیمه کمک هزینه مسکن، پول والدین، نفقه اولاد و کمـک هزینـه مراقبـت دریـافـت کنـند.

همـه خانواده های دارای فرزند در سوئد کمک هزینه فرزند دریافت می کنند. کمک هزینه مسکن به افـرادی داده می شود که درآمدشـان کم و اجـاره شان بالاست. کمـک هزینـه مراقبت به کسـانـی داده می شـود که دارای فرزند توانخواه باشند. اگر طـلاق گرفتـه اید و فرزندانتان فقـط نزد شمـا زندگی می کنند بایـد آن پدر و یا مـادر دیگر به شما نفقـه یا کمک مالـی نگهداری (underhållsbidrag) بپـردازد. این پولـی است که مقــداری از هزینه های شما برای نگهـداری از فرزندتان را تامین می کند. اگر پدر و یا مادر دیگر پولی نپردازد و یا حقـوق بسیار پائینی داشتـه باشـد می توانید از اداره بیمه تقاضـای کمک مالـی کنید که به آن کمـک مالـی نگهـداری (underhållsstöd) گفته می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد می توانید به سایتwww.forsakringskassan.se مراجعه کنید.

بیمه والدین

بیمه والدین به پدر و مادران شاغل این امکان را می دهـد که از کار خود مرخصی گرفته و از فرزندشان نگهـداری کنند. پول والدین یک کمک مالی است که والـدیـن دریافت می کنند تا در خـانـه بمانند و در اوایل زندگی کودک با او در خانه باشند.

گرفتن مرخصی اداری و تحصیلی در سوئد بـرای زنـان و مـردان با هـدف مانـدن در منزل به همراه کودکانشان امری شایـع است. اما همچنان شمار زنانی که در منـزل می مانند بیش از مـردان است. برای ایجــاد عدالت و برابری و وادار کردن مردان به این کار، حداقـل زمانی که باید به همـراه فرزندشـان در منزل بماننـد، تعیین شده است و یکی نمی تواند جایگزین دیگری شود.

۴۸۰ روز می توان پول والدین دریافت کرد. بابت ۳۹۰ روز اول حدود ۸۰ درصد حقوق خـود را دریافت می کنید. بابت ۹۰ روز باقـی مانـده، روزی ۱۸۰ کرون می گیرید.

والدین کم درآمد یا فاقد درآمد از حق دریافت روزی ۲۵۰ کرون در طول ۴۸۰ روز برخوردارنـد. پـدر و یا ولی دیگر یـک کودک نـوزاد می تواند در رابطه با زایـمان به مـدت ده روز در خانه بمانـد و از صنـدوق بیمه پول دریافت کند.

اگر شـاغـل هستید و فـرزنـدتـان بیمـار شــود و نتــوانـد به مهـد کودک
و یا مدرسه برود می توانید پـول والـدین دریافت کنید. بـه ایـن پول، پول مـوقـت والـدیـن ( tillfällig föräldrapenning) و یا مراقبت از کــودک (vård av barn , VAB) گفته می شــود. در این صورت ۸۰ درصد حقوق خود را دریافت می کنید. در این گونه مـوارد می توانیـد هر سـال حداکثر ۱۲۰ روز پول دریافت کنید.

ساعات کار کمتر

کسی که دارای فـرزنـد زیر هشـت سـال باشد یا فرزندش کلاس اول را به پایان نرسانده باشد حق دارد ساعات کمتری کار کند. یعنی شمـا به جـای هشت ساعت می توانید مثلاً شش ساعت در روز کار کنید.

 

تأمین استخدام

قانون کارفرما را از دادن امـکانـات کمتـر به یک جـویای کار باردار منـع می کند. اخراج یک نفر به علت بارداری نیز ممنوع است.

کمک هزینه فرزند و کمک هزینه تحصیلات

صندوق بیمه برای همه کودکان کمک هزینه فرزند پرداخت می کند. برای اولین بار کمک هزینــه فرزند یک مـاه پس از تولد کودک یا یک ماه پس از نقل مکان کودک به سوئد، پرداخت می شود. کمک هزینه فرزند تا سن ۱۶ سالگی تمــام پرداخت می شود. کمک هزینه اولاد بیشـتر بـه کسـانـی پرداخت می شود که دو یا چند فرزند دارند. مبلغ کمک هزینه اولاد بیشتر به تعداد فرزندان شما بستگی دارد. کمک هزیـنه کودک حدود بیستم هر ماه پرداخت می شود. در صورتی که شمـا و ولی دیـگر در نگهداری کودک مشارکت می کنید، کمک هزینه میان هـر دو تقسیم می شود. هـر کدام از شما مبلغ 525 کرون در ماه دریافت می کنید. این قانـون شـامـل کودکانی می شود که اول مارس 2014 به بعد بدنیا آمده باشند. اما اگر کودک قبل از این تاریخ به دنیا آمده باشد، کمک هزینـه به یکی از دو والدین که فرزند از او بدنیا آمده است، تعلـق می گیرد. اما اگر فردی که کودک را به تنهایی نگهداری می کند همه ی کمک هزینه یعنی 1050 کرون در ماه را می گیرد.شما بابت کمک هزینه ی کودک و یا کودکان مالیاتی پرداخت نمی کنید.

شما تا سن ۱۶ سالگی فرزندتـان، کمـک هزینه فرزنـد را دریافت می کنید. نوجوانان بین ۱۶ تا ۲۰ سال که در دبیرستان مشغول تحصیل هستند کمک هزینه تحصیلات دریافت می کنند. مبلـغ کـمک هزینه ی تحصیلی در ماه 1050 کرون است و در ده ماه از اول سپتامبـر تا اخـر مـاه ژوئن پرداخت می شود.جوانان کمک هزینه ی تحصیلی را تا ترم بهــار و تا بیست سالگی دریافت می کنند. اگر دانش آموزی مقدار زیادی غیبت غیر موجه داشته باشد این موضوع می تواند روی کمک هزینه تحصیلی او تاثیر بگذارد. این موضوع بر روی کمک هزینه ی تحصیلی او تاثیر می گذارد. برای نوجوانان بین ۱۶ تا ۱۸ سال این کمک هزینه به والدینشان پرداخت می شود. در سن 18 سالگی که به سن قانـونــی می رسد کمک .هزینه به خـود او پرداخت می شـود. اما اگر درآمـد خانواده اندک باشـد، جوان می تواند کمـک بیشــتری دریافت نماید که به آن کمــک هزینه ی اضافی می گویند.

کمــک هزینــه تحصیلی توسط اداره مرکزی کمـک مالی تحصیلی، CSN پرداخت می شود.

اتباع خارجی که قصـد تحصیل در دبیرستان را دارند باید تقـاضـای حـق اولیه برای دریافت کمـک تحـصیلـی کنند. برای مـطالعـه بیشتر به سایت www.csn.se مراجعه کنید.

کمک هزینه مسکن برای خانواده های دارای فرزند

کسی که فرزند داشته باشد حق دارد کمک هزینه مسکن درخواست کند. برای دریافت کمک هزینه مسکن باید در سوئد زندگی کنید و نام شما در آمار ثبت احوال درج باشد.

میزان مبلغ کمک هزینه مسکن و این که آیا آن را دریافت می کنید یا نه به تعداد افراد خانواده بستگی دارد. این مبــلغ همچنین به میزان اجاره بهای مسکن و درآمد شما نیز بستگی دارد.

مهم است که در صورت تغییر درآمد خود این موضوع را به صندوق بیمه اطلاع دهید. در غیر این صورت ممکن است ناچار شوید که پول ها را پس بدهید.

منبع
اطلاعات درباره سوئد
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن