منتخبین کنگره در سالهای گذشته

منتخبین و مسئولین اتحادیه سراسری کنگره 21

لیست منتخبین و مسئولان اجرایی اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد در سال 2017-2018

IRIS Förbundsstyrelse 2017 – 2018

منتخبین کنگره 21

و مسئولین امور اجرائی

Styrelse
هیات مدیره

Ordförande
مسئول هیئت مدیره
Gholam Hajinejad
غلام حاجی نژاد
 070 – 564 97 46
shapoor.hajinejad@gmail.com
Vice ordförande
 معاون
Hossein Yahyaie
حسین یحیایی
070 – 448 28 70
mhyahyai@yahoo.com
Ekonomiansvarig
 امور مالی
Afsaneh Hosseini
افسانه حسینی
073 – 862 99 99
afsanehhosseini@hotmail.com
Ledamot
عضو هیئت مدیره
Masoud Erfaghi
مسعود ارفاقی
 076 – 228 57 52
m_erfaghi@hotmail.com
Ledamot
عضو هیئت مدیره
Sara Samadi
سارا صمدی
073 – 684 62 34
sarasamadi52@hotmail.com
Ledamot
عضو هیئت مدیره
Khosro Faridian
خسرو فریدیان
 072 – 832 32 18

Revisorer
بازرسان

Revisor
بازرس
Davoud Navaian
داود نوائیان
076-796 51 77
Ikfc.gbg@gmail.com
Revisor
بازرس
Asadolah ahmadi
اسدالله احمدی
073 – 906 40 16
asad_ahmadi6@hotmail.com
Revisor
بازرس
Manijeh Lavasani
منیژه لواسانی
072 – 257 04 97
manijehlavasani@hotmail.com

Valberedning
کمیته انتخابات

Azar Ghanbari
آذر قنبری
076 – 239 15 73
azar.gh@comhem.se
Narges Sharifi
نرگس شریفی
073 – 586 68 97
nargesaryan@hotmail.com
Asgar Shirinbolagi
عسگر شیرین بلاغی
073 – 622 70 55
gilan1357@yahoo.com

 

Arbetsutskott
امور اجرایی

Ungdomsstyrelsen Shapoor Hajinejad
شاپور حاجی نژاد
070 – 564 97 46
shapoor.hajinejad@gmail.com
امورجوانان 
ABF Shapoor Hajinejad
شاپور حاجی نژاد
070 – 564 97 46
shapoor.hajinejad@gmail.com
 سازمان آ ب اف
Riksteatern Shapoor Hajinejad
شاپور حاجی نژاد
070 – 564 97 46
shapoor.hajinejad@gmail.com
تئاتر سراسری
SIOS Bijan Shafiei
بیژن شفیعی
070 – 829 87 04
Bijan.shafi@gmail.com
سازمان سیوس
Centrum mot rasism Ayda Mehrani
آیدا مهرانی
070 – 556 42 27
Varesh58@hotmail.com
 مرکز مبارزه با نژادپرستی
Iranska nätverk i EU Asghar Nosrati

اصغر نصرتی

070 – 413 17 37
nosrati45@gmail.com
شبکه انجمن های اروپا
Asylfrågor Masoud Erfaghi

مسعود ارفاقی

076 – 228 57 52
m_erfaghi@hotmail.com
امور پناهجویان
Site Administratör Khosro Chavoshiخسرو چاوشی 073 – 100 47 47
chavoshi@hotmail.com
مسئول سایت اتحادیه
Kanslichef Asghar Nosrati

اصغر نصرتی

070 – 413 17 37
nosrati45@gmail.com
مسئول امور اجرایی
نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن