درباره سوئدزندگی در سوئدقوانین در سوئدمطالب ویژه
موضوعات داغ

حقوق کودکان در سوئد

کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق کودک، و یا کنوانسیون کودک، به این عنوان نامیده شده است، در سال 1989 به تصویب رسید. کنوانسیون کودک شامل حقوق که هر کودک باید داشته باشد و برای همه کودکان تا سن 18 سالگی دریک کشوراقامت یا زندگی میکنند اعمال میشود. در کنوانسیون حقوق کودک٬ کودکان ونوجوانان کودک نامیده میشوند.

حقوق دربخشهای مختلف به نام ماده قانون هستند. ۵۴ ماده در کنوانسیون وجود دارد و ۴۱ ماده ازآنها درمورد حقوق است. بقیه مواد درمورد چگونگی کار کشورها با کنوانسیون کودکان است.

بازرس کودکان مواد را بصورت مختصر بازنویسی کرده برای درک آسان ترآنها. آنها همچنین در ۱۰ زمینه طبقه بندی شده اند، بنابراین شما می توانید ببینید آنها درچه مواردی هستند.

نفوذ، تأثیر

ماده ۱۲شما حق بیان نظراتتان را در تمام مسائلی که به شما مربوط است را دارید. بزرگسالان باید به نظرات گوش داده وآنها را درنظر بگیرند. هنگامی که یک سازمان دولتی و یا دادگاه مشکل مربوط به شما را حل میکند، شما باید این فرصت را داشته باشید که حرفهایتان شنیده شود.

ماده ۱۳ شما آزادی بیان دارید. این بدین معنی است که شما حق جستجو، دریافت و اشاعه اطلاعات و افکار را دارید.

ماده ۱۴شما حق دارید فکر کنید وعقیده داشته باشید به آنچه شما می خواهید. شما حق پیروی باورهای خود و پیروی هردینی را میخواهید دارید. والدین شما میتوانند شما را هدایت کنند، اما هرگز نباید افکار شما را کنترل کنند.

ماده ۱۵ شما حق عضویت در اتحادیه ها و انتخاب برای خروج ازآنها را دارید. شما همچنین ممکن است درجلسات تا زمانی که آنها صلح آمیز هستند شرکت کنید.

هویت

ماده ٧ شما حق داشتن نام وشهروندی یک کشوررا دارید. شما همچنین حق دارید بدانید پدر و مادر شما چه کسانی هستند و آنها بخوبی ازشما مراقبت میکنند.

ماده ٨ شما حق داشتن هویت دارید. هویت شامل شهروندی درکشورخود، نام و روابط خانوادگی است. اگر شما از هویت خود را محروم شده اید، باید به شما درپیدا کردن آن کمک شود.

اطلاعات

ماده ١٧شما حق دارید از آنچه که درکشورتان ودر جهان اتفاق میافتد اطلاع داشته باشید و شما بصورت درست درک کنید، مثلأ ازطریق روزنامه ها و تلویزیون. اطلاعاتی که به شما در پیشرفت ویک زندگی سالم کمک کند.

خانواده

ماده ۵ والدین شما مسئول شما هستند. آنها به شما توصیه و راهنمای میکنند وقتی که شما میخواهید ازحقوق خود مطابق کنوانسیون کودکان بهره مند شوید.

ماده ٩هیچ کس نباید شما را از پدر و مادرتان بجز زمانی که برای خوبی خودتان لازم است از هم جدا کند. این می تواند برای مثال لازم باشد اگر پدرومادرتان از شما به درستی مراقبت نمیکنند. شما حق ملاقات هر دو پدر و مادرخودرا دارید اگربرای شما بد نباشد.

ماده ١٠اگرشما و پدرومادرتان میخواهید پس ازانکه هم جدا شده اید ‏دوباره بهم بپیوندید، شما بایستی قادر به تقاضا کمک تا آنجا که ممکن است، درکشوری که در آن زندگی می کنید باشید. اگر پدرومادرتان درکشورهای مختلف زندگی میکنند و میخواهید با آنها ملاقات کنید، شما باید از کشوری که در آن زندگی میکنید کمک دریافت کنید.

ماده ۱۸ پدرومادرتان مسئولیت مشترک برای تربیت و پیشرفت شما را دارند. آنها باید در مورد آنچه برای شما بهتر است فکر کنند. اگر پدرومادر خود نیاز به پشتیبانی دارند باید در جامعه اطمینان حاصل شود که پشتیبانی میتوانند داشته باشند برای مثال مراقبت بهداشتی و مهد کودک وجود دارد.

ماده ٢٠ اگر شما نمیتوانید پیش فامیل خود زندگی کنید، حق دریافت کمک و مراقبت مخصوص دارید. شما حق مراقبتی که برای شما خوب است را دارید.

ماده ٢١ کشورها باید اقدامات لازم را بعمل آورند تا طفل پیش یک فامیل دیگر

زندگی کند. حق فرزند خواندگی درست، به تصویب برسد وشما که به فرزند خواندگی داده شده اید وضع خوبی داشته باشید. کشورها همیشه باید فرض را براساس آنچه برای شما بهتر است بگزارند.

ارزش برابر

ماده ٢ کنوانسیون کودکان به شما و همه بچه های دیگر حقوق و ارزش برابر می دهد. هیچ کس اجازه تبعیض شما را ندارد. این بدین معنی است که هیچ کس نباید با شما بدتر از دیگران رفتار کند. شما نباید تبعیض و یا مجازات شوید برای چیزی است که پدر و مادرتان هستند یا انجام داده اند.

ماده ۲۳ اگر شما یک معلولیت جسمی یا روانی دارید، حق یک زندگی خوب را دارید. مانند هر کس دیگری، شما باید قادر به احساس غرور و اعتماد به نفس باشید. شما باید قادر به مشارکت فعال درجامعه باشید. شما از حق مراقبت های ویژه و پشتیبانی فوق العاده برخوردار هستید.

ماده ۳۰ اگر شما به یک گروه اقلیت تعلق دارید یا مردم بومی هستید از حق زبان، فرهنگ و دین مشترک وانجام دادن، به اجرا درآوردن همراه با دیگران را در گروه خود دارید.

داشتن حال خوب

ماده ٣ هنگامی که بزرگسالان تصمیم درمورد حقوق کودک میگیرند آنها باید درمورد بهترین حالت ممکن برای کودک اطمینان حاصل کنند. این بدان معنی است که بزرگسالان همیشه باید در مورد آنچه برای شما خوب است و چگونه تصمیم شما را تحت تاثیر قرار خواهد داد فکر کنند. شما باید حفاظت ومراقبتی که نیازدارید دریافت کنید. این به همان اندازه مهم است که بزرگسالان درمورد بهرتین حالت ممکن برای کودکان فکر کنند زمانی که تصمیم روی تعداد زیادی از کودکان تاثیر می گذارد.

ماده ٦ شما حق زندگی و پیشرفت را دارید. کشور شما بایستی هر چیز را که می تواند انجام دهد تا شما قادر به انجام آن باشید.

ماده ۲۲ اگر شما به عنوان یک پناهنده، به تنهایی یا همراه با شخص دیگری هستید، حق حمایت و کمک دارید. شماهمچنین کمک برای پیوستن به خانواده خود دریافت خواهید کرد.

ماده ۲۴ شما حق دارید تا حد ممکن سالم باشید. اگر شما بیمار شوید، شما حق مراقبت های خدمات پزشکی درمانی‏ و تمرین ورزشی‏ برای سلامتی را دارید. همچنین شما حق محافظت در برابر شیوه های سنتی که ممکن است برای شما مضر باشد را دارید.

ماده ۲۵اگر شما تحت حفاظت و مراقبت ودرمان قرارگرفته اید، حق کنترل درمان را دارید طوری که هر درمانی که به شما اعمال شده درست باشد.

ماده ۲۶ شما حق امنیت اجتماعی دارید. اگر لازم باشد، جامعه بایستی به شما در مورد خانه، غذا و لباس کمک کند.

ماده ۲۷ شما این حق را دارید که بطریقی زندگی کنید که قادر به رشد بدنی، ذهنی، معنوی، اخلاقی و اجتماعی باشید. والدین شما مسئولیت اصلی برای این کاررا دارند، اما اگر آنها نیاز به پشتیبانی دارند باید آن را دریافت کنند.

ماده ۳۹ اگر شما به هرشکلی از‏اهمال، قصور، بهره کشی یا سوءاستفاده رنج میبرید، حق دریافت کمک برای اینکه احساس خوب دوباره داشته باشد را دارید. این امر حتی اگر شما شکنجه و یا هر شکل دیگری از رفتار ظالمانه، غیر انسانی، اهانت آمیز یا مجازات قرار گرفته اید، و یا اگر شما درجنگ درگیر شده اید.

حفاظت

ماده ۱۱ شما نمی توانید به یک کشوردیگر نقل مکان داده شوید بدون اجازه هردو والدینتان.

ماده ١٦ شما حق دارید که از نفوذ های غیر قانونی به زندگی خصوصی خود محافظت شوید. آن در خانه یا جایی که شما زندگی می کنید اعتباردارد. برای مثال هیچ کس حق خواندن نامه و یا خاطرات شما را بدون اجازه ندارد. همچنین این قانون درهمه شرایط دیگر که اطلاعات در مورد شما به کار گرفته شده است اعمال می شود. هیچ کس نیز نباید به احترام شما و یا شهرت شما آسیب برساند. این قانون باید برای شما یک حفاظت قوی در برابرهرگونه تخلف فراهم کند.

ماده ۱۹ شما حق حفاظت از تمام اشکال خشونت جسمی یا روانی، ‏اهمال، قصور، ‏ضرب و شتم‏، حمله یا سوء استفاده دیگر را دارید.

ماده ٣٢ شما محافظت خواهید شد از انجام هر گونه کار که ممکن است برای شما مضر باشد، که مانع ازرفتن شما به مدرسه و یا مانع پیشرفت شما بطریق دیگرمیشود. شما نباید از نظر اقتصادی سوء استفاده شوید، به عنوان مثال، که شخص دیگری از کار شما برای خود کسب در آمد کند بدون اینکه شما پولی دریافت کنید.

ماده ۳۴ شما حق حفاظت از تمام اشکال استثمار و سوء استفاده جنسی ر ا دارید. برای مثال، شما در برابر فحشا و‏پورنوگرافی (صور قبیحه) محافظت میشوید.

ماده ۳۵ شما نمیتوانید حذف شده و یا به فروش برسید. کشور شما باید اطمینان حاصل کند که آن اتفاق نمی افتد.

ماده ۳۶ شما حق حفاظت شدن از تمام اشکال استثمار مخاطره آمیز را دارید.

ماده ٣٧ شما نباید تحت شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه قرار گیرید. شما همچنین نباید به مجازات اعدام یا حبس ابد محکوم شوید. اگر شما دستگیر، بازداشت و یا به دام افتاده بدون اراده خود، باید این آخرین چاره و برای کوتاه ترین زمان ممکن باشد. با شما همیشه باید با احترام رفتار شود و شما نبایست در میان بزرگسالان قرار داده شوید. شما حق دارید با خانواده خود تماس داشته باشید درحالی که شما در زندان هستید و مورد شما با سرعت بررسی خواهد شد.حق وحقوق شما در کنوانسیون اعمال میشود حتی اگر شما بدون خواست خود ‏ایزوله هستید.

ماده ۳۸ اگر شما زیر۱۵سال باشید، شما را باید ازشرکت درجنگ حفظ کنند. اگر شما از یک جنگ رنج می برید، شما را بایستی حمایت کرد ومراقبتی که نیاز دارید به شما داده شود.

ماده ۴۰ اگر شما مظنون به انجام جرمی هستید، و یا اگرکه شما مقصّردرجرمی هستید، باید با شما با احترام وعزت رفتار شود. ‏ادارهای دولتی و موسساتی که درطول روند قانونی با شما درتماس هستند باید برای شما مناسب باشند. شما حق کمک گرفتن از یک فرد که قانون میداند را دارید. مورد شما با بیشترین سرعت ممکن بررسی خواهد شد. هیچ کس نمیتواند شما را مجبور به گفتن یا پذیرفتن آنچه شما میدانید و یا چیزی که انجام نداده اید بکند.

آموزش

ماده ۲۸ شما حق تحصیل دارید. شما اجازه رفتن به مدرسه ابتدایی را بصورت مجانی دارید.

ماده ۲۹در مدرسه، به شما باید اجازه داده شود تا آنجا که امکان دارد به هر طریق پیشرفت کنید و برای زندگی مسئول در یک جامعه آزاد آماده شوید. شما همچنین باید یاد بگیرید به حقوق بشر وآزادی، پدرومادرتان، فرهنگ خود و دیگران و طبیعت احترام بگذارید.

بازی، تفریح، فرهنگ و استراحت

ماده ۳۱ شما حق بازی، اوقات فراغت و استراحت دارید. شما حق شرکت درفعالیت های فرهنگی وهنری دارید.

درباره کنوانسیون کودک

ماده ١ کنوانسیون مربوط به افراد زیر 18 سال است. درکنوانسیون حقوق کودک٬ کودکان و جوانان زیر ١٨ سال کودک نامیده می شوند.

ماده ۴ همه کشورها باید دراجرای حقوق کنوانسیون کودک همه کوشش خودرا بکار گیرند. این بدین معنی است آنها همیشه باید سعی کنند چیزی که در کنوانسیون کودک نوشته شده است را دنبال کنند.

ماده ۴۱ اگر قوانین کشور شمااقدامات بیشتر و یا بهتری ازآنچه دراین کنوانسیون آمده برای احقاق حقوق اطفال انجام میدهد. نسبت به انجه درکنوانسیون حقوق کودک آمده، درانصورت قوانین و مقررات کشور اعمال شود.

ماده۴۲ کشور شما مسئولیت دارد اطمینان حاصل کند که کودکان و بزرگسالان بدانند چه چیزهایی درکنوانسیون کودک نوشته شده است.

 

منبع
اطلاعات درباره سوئد
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن