کتابخانه اتحادیه

تاریخ ایران

کتاب های تاریخ ایران در کتابخانه اتحادیه سراسری

به آگاهی عموم ایرانیان می رسانیم که دفتر مرکزی اتحادیه سراسری در حال حاضر دارای کتابخانه ای است که حدودا 1500 جلد کتاب در عرصه های زیر را دربر دارد.

ادبیات داستانی ایران ، ادبیات داستانی جهان ، تاریخ ایران ، تاریخ جهان ، اشعار فارسی ، نقد و بررسی ادبی ، سازمان ها و احزاب ، تئوریک و علمی ، کودکان ، ادیان ، زبان و لغت نامه ها ، نشریات و جنگ ها

علاقمندان می توانند برای استفاده از این کتاب ها از طریق ایمیل یا تلفن با دفتر مرکزی اتحادیه سراسری تماس بگیرید.

 

تاریخ ایران

ID

نام کتاب

نام نویسنده

نام مترجم

7

ایران باستان

حسن پیرنیا

8

تاریخ ایران

حسن پیرنیا

9

تاریخ کامل ایران

دکتر عبدالله رازی

10

تاریخ ایران

پطروشفکی

کریم کشاورز

11

تاریخ تحولات اجتماعی

مرتضی راوندی

12

تاریخ اجتماعی ایران

مرتضی راوندی

13

کوروش کبیر

آلبر شاندور

محمد قاضی

14

گزارش زادگاه زرتشت و تاریخ اساطیری ایران

ج – مفرد

15

کوروش بزرگ و محمدبن عبدالله

دکتر روشنگر

16

تخت جمشد از نگاهی دیگر

مهندس حبیب الله پور عبدالله

17

ایران و ترکان در روزگار ساسانیان

عنایت الله رضا

18

شهریاران گمنام

احمد کسروی

19

تاریخ مردم ایران ( ایران قبل از اسلام )

دکتر عبدالحسین زرین کوب

20

ایران از آغاز تا اسلام

رومن گیرشمن

محمد معین

21

تاریخ مفصل اسلام و تاریخ ایران بعد از اسلام

عماد الدین حسین اصفهانی

22

تااریخ ایران بعد از اسلام

آن . ک . س . لمبتون

یعقوب آژند

23

اسلام در ایران از هجرت تا پایان قرن نهم هجری

ایلیا پاولویچ پطروشفسکی

کریم کشاورز

24

دو قرن سکوت

دکتر عذالحسین زرین کوب

25

تاریخ ایران در سده های میانه

ای . پ . پتروشفسکی

سیروس ایزدی – حسین تحویلی

26

ایران و تمدن ایرانی

کلمان هوار

حسن انوشه

27

تاریخ ایران باستان (سلوکیان )

دکتر اردشیر خدادادیان

28

تندیس سکندر

بهرام افراسیابی

29

تاریخ مغول و اوایل ایام تیموری

عباس اقبال آشتیانی

30

شاه تهماسب و سلیمان خان قانونی

آلفرد لابی ار

ذبیح الله منصوری

31

انقراض سلسه صفویه و ایام استیلای افاغنه در ایران

لارنس لکهارت

مصطفی قلی عماد

32

رستم التواریخ

محمد هاشم آصف

33

تذکره صفویه کرمان

میر محمد سعید مشیزی

34

نگاهی دیگر به دیاری کهن

سعید رهبر

35

اسماعیلیان در تاریخ

برنارد لویس

دکتر یعقوب آژند

36

تیشه ها به ریشه ها

نور محمد عسگری

37

زندگانی خصوصی ناصرالدین شاه

دوستعلی خان معیرالممالک

38

خواجه تاجدار

ژان گوز

ذبیح الله منصوری

39

سیری در تاریخ سیاسی اجتماعی نرکمن ها

امین الله گلی

40

تاریخ گیلان و دیلمستان

سید ظهیرالدین بن سید نصرالدین مرعشی

41

کردها ترک ها عرب ها

سیسیل. ادموندز

ابراهیم یونسی

42

کردستان و کرد

دکتر عبدالرحمن قاسملو

43

کرد و کردستان

واسیلی نیکیتین

محمد قاضی

44

تاریخ کرمان

احمد علی خان وزیری

45

کرمان شهر شش دروازه

محمود همت کرمانی

46

اترکنامه تاریخ جامع قوچان

رمضانعلی شاکری

47

اریخ پانصد ساله خوزستان

احمد کسروی

48

مقدمه ابن خلدون

عبدالرحمن بن خلدون

49

ایران و اسپانیا

شجاع الدین شفا

50

خداوند الموت

پل آمیر

ذبیح الله منصوری

51

تاریخ نهضت های فکری ایرانیان از آغاز قرن دهم تا پایان قرن دوازدهم هجری (از دشتکی تا نراقی )

عبدالرفیع حقیقت (رفیع )

52

تاریخ نهضتهای فکری ایرانیان ازآغاز هفتم تا پایان قرن نهم هجری(از مولوی تا جامی)

عبالرفیع حقیقت (رفیع)

53

تاریخ بیداری ایرانیان

ناظم الاسلام کرمانی

54

تاریخ جنبشهای مذهبی در ایران

عبدالرفیع حقیقت (رفیع)

55

تاریخ نهضتهای ملی در ایران از بیداد مغولان تا اوج حکومت صفویان

عبدالرفیع حقیقت (رفیع)

56

تاریخ جنبش سربداران و دیگر جنبشهای ایرانیان در قرن هشتم هجری

عبدالرفیع حقیقت

57

نهضت شعوبیه

دکتر حسینعلی ممتحن

58

بابک

جلال برگشاد

رحیم رئیس نیا- رضا انزابی

59

جنبش زیدیه در ایران

عبدالرفیع حقیقت (رفیع)

60

جنبش حروفیه و نهضت پسیخانیان(نقطویان)

علی میر فطروس

61

یعقوب لیث

دکتر ابراهیم باستانی پاریزی

62

نهضت ابو سعید گناوه ای

دکتر سید جعفر حمیدی

63

تاریخ جنبش درویشان

محمود کویر

64

درباره مسئله ارضی و جنبش دهقانی در ایران

امیر نیک آیین

65

قیامنامه 1 قیام زنگیان

یعقوب آژند

66

قیامامه 5 قیامهای مردمی در قرن هفتم و هشتم هجری

یعقوب آژند

67

قیامنامه 6 قیام سربداران

یعقوب آژند

68

قیامنامه 7 قیام مرعشیان

یعقوب آژند

69

قیامنامه 9 قیام تنباکو

یعقوب آژند

70

مشعشعشیان

احمد کسروی

71

تاریخ ایران در دوره قاجار

کلمنت مارکام انگلیسی

میرزا رحیم فرزانه

72

شرح حال رجال ایران در قرن12 و 13 و 14

مهدی بامداد

73

کتاب آبی

احمد بشیری

74

تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن 19

محمود-محمود

75

سیر الیگاشی در ایران(از گوماتا تا کودتا)

ابوالفضل قاسمی

76

صدو شصت سال مبارزه با آئین بهائی

فریدون وهمن

77

تاریخ هجدهساله آذربایجان یا سرنوشت گردان و دلیران

احمد کسروی

78

تاریخ مشروطه ایران

احمد کسروی

79

رهبران مشروطه

ابراهیم صفایی

80

وقایع اتفاقیه مجموعه گزارشهای خفیه نویسان انگلیس در ولایات جنوبی ایرن از سال 1291 تا 1322 قمری

سعیدی سیرجانی

81

حیدر خان عمو اوغلی

اسماعیل رائین

82

ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران

فریدون آدمیت

83

ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران جلد دوم مجلس اول و بحران آزادی

فریدون آدمیت

84

دولتهای ایران از آغاز مشروطیت تا اول تیماتوم

دکتر عبدالحسین نوائی

85

تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران (انقراض قاجاریه)

ملک الشعرا بهار

86

تاریخ معاصر 3 حیات یحیی

یحیی دولت آبادی

87

تارخ معاصر 4 حیات یحیی

یحیی دولت آبادی

88

طغیان نابینایان در جریان انقلاب مشروطیت ایران

محمد رضا خسروی

89

سفرنامه بلوشر

ویپرت بلوشر

کیکاووس جهانداری

90

اندیشه های میرزا آقاخان کرمانی

فریدون آدمیت

91

دین و دولت در عصر مشروطیت

باقر مومنی

92

مشروطه ی ایرنی

دکتر ماشاالله آجودانی

93

بازرگانان در دادو ستدبا بانک شاهی ورژی تنباکو

هما ناطق

94

رقابتهای روس و انگلیس در ایران و افغانستان

پیو کار لو ترنزیو

عباس آذرین

95

کارنامه و زمانه میرزا کرمانی

هما ناطق

96

اسناد و خاطره های حیدر خان عمو اوغلی

اسماعیل رائین

97

موقیت ایران و نقش مدرس

ابوالحسن بنی صدر

98

زندگی طوفانی خاطرات سید حسن تقی زاده

ایرج افشار

99

کلنل محمد تقی خان پسیان

چند نفر از دوستان و هوا خاهان آن مرحوم

100

تاریخ نوین ایران

م. س. ایوانف

حسن قائم پناه

101

انقلاب مشروطیت ایران

ایوانف

102

مقالات تاریخی

فریدون آدمیت

103

تاریخ بیست ساله ایران کودتای 1299

حسین مکی

104

رگ تاک (گفتاری درباره نقش دین در تاریخ اجتماعی ایران)

دلارام مشهوری

105

حقوقبگیران انگلیس در ایران

اسماعیل رائین

106

کتاب سیاه

حسین مکی

107

گذشته چراغ راه آینده است

بیژن نیک منش

108

جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران و کودتای 28 مرداد 1332

سرهنگ غلامرضا نجاتی

109

یادنامه خللیل ملکی

همایون کاتوزیان

110

خاطرات سیاسی خلیل ملکی

خلیل ملکی

111

مصدق در محکمه نظامی

جلیل بزرگمهر

112

خاطرات و تالمات مصدق

محمد مصدق

113

چهره حقیقی مصدق السلطنه و یادداشتهای سیاسی

دکتر سید حسن آیت

114

خواب آشتفه نفت (دکتر مصدق و نهضت ملی ایران)

محمد علی موحد

115

شاه مصدق سپهبد زاهدی

نور محمد عسگری

116

تاریخ بیست و پنجساله ایران (از کودتا تا انقلاب)

سرهنگ غلامرضا نجاتی

117

کتاب سیاه

حسین مکی

118

نفت،سیاست و کودتا در خاورمیانه

محمد رفیعی مهرآبادی

119

با مصدق و دکتر فاطمی

ناصر نجمی

120

نامه های خصوصی و گزارشهای محرمانه سرریدربولارد سفیر کبیر انگلستان در ایران

سرریدربولارد

غلامحسین میرزا صالح

121

اقتصاد سیاسی ایران

دکتر محمد علی (همایون) کاتوزیان

محمد رضا نفیسی

122

دیپلماسی و سیست خارجی ایران

احمد میرفندرسکی

123

تاریخچه جبهه ملی

نگارش احمد ملکی

124

مصدق و مسائل حقوق و سیاست

ایرج افشار

125

همچنان جبهه ملی ایران

دکتر علی راسخ افشار

126

ایران در دوران مصدق

پرفسور سپهر ذبیح

محمد رفیعی مهرآبادی

127

.مصدق.نفت.نایسونالیسم ایرانی.

جیمز – ویلیام راجر لویس

کاوه بیات

128

مصدق و ایران معاصر

فضل الله روحانی

129

اسناد سازمان سیا

دکتر غلامرضا وطن دوست

130

مصدق و نهصت ملی ایران

حسین نوربخش

131

کارنامه مصدق

پارسا یمگانی

132

مکاتبات مصدق تلاش برای تشکیل جبهه ملی سوم

انتشارات مصدق

133

دکتر محمد مصدق و اقتصاد

حسن توانایان فرد

134

دفاع دکتر مصدق از نفت در زندان زرهی

حسن صدر

135

تجربه 28 مرداد

ف . م . جوانشیر

136

در پیشگاه حقیقت

ف . آئین

137

خاطرات من از زنده یاد دکتر حسین فاطمی

مکری

138

اسناد تاریخی جنبش کارگری سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران

شاکری

139

سوسیال دموکراسی و انقلاب

شاکری

140

آثار آوتیس سلطانزاده (3)

شاکری

141

استبداد،دموکراسی و نهضت ملی

محمد علی همایون کاتوزیان

142

پنجاه و سه نفر

بزرگ علوی

143

جنگی درباره زندگی و آثار

بیژن جزنی

144

طرح جامعه شناسی و مبانی استراتژی جنبش انقلابی خلق ایران

بیژن جزنی

145

تاریخ سی ساله ایران

بیژن جزنی

146

قیام افسران خراسان 1324

ابواحسن تفرشیان

147

قله های قدرت در دو دهه پایانی دودمان پهلوی

نور محمد عسگری

148

ظهور و سقوط سلطنت پهلوی

ارتشبد سابق حسین فردوست

149

یادداشتهای علم

علینقی عالیخانی

150

خاطرات نورالدین کیانوری

نورالدین کیانوری

151

آن سوی دیوار کاخ سلطنتی

خسرو معتضد

152

من و خاندان پهلوی (احمد علی مسعود انصاری)

حسین سرفراز

153

از کاخ شاه تا زندان اوین

احسان نراقی

سعید آذری

154

امیدها و ناامیدی ها (خاطرات سیاسی دکتر کریم سنجابی)

کریم سنجابی

155

از انزلی تا دوشنبه

محمد روزگار

156

کژ راهه خاطراتی از تاریخ حزب توده

احسان طبری

157

خاطرات یک افسر توده ای (1335-1330)

دکتر روحالله عباسی

158

یادمانده ها و یادداشتهای پراکنده ایرج اسکندری

ایرج اسکندری

159

احسان طبری از دیدار خویشتن

ف . شیوا

160

از باغ قصر تا قصر آرزوها

عبدالمجید مجید فیاض

161

در پشت پرده های انقلاب اعترافات جعفر شفیع زاده

جعفر شفیع زاده

162

با گام های فاجعه

ف . شیوا

163

گماشتگی های بد فرجام

دکتر ح – نظری (غازیانی)

164

سقوط شاه

فریدون هویدا

ح . ا . مهران

165

پاسخ به تاریخ

محمد رضا پهلوی

166

در همسایگی خرس دیپلماسی و سیاست خارجی ایران

احمد میرفندرسکی

167

خاطرات بزرگ علوی

حمید احمدی

168

چهره ها و گفته ها

مهدی خانباباخانیاز

169

نگاهی از درون به جنبش چپ ایران

حمید شوکت

170

گوشه هائی از تاریخ معاصر ایران

رسول مهربان

171

رو در رو

علی میرفطروس

172

یادداشتهای بعد از انقلاب

مهرزاد فرخ

173

اسناد لانه جاسوسی

دانشجویان مسلمان پیرو خط امام

174

انقلاب اکتبر و ایران

انتشارات شعبه تبلیغات حزب توده ایران

175

بحران دموکراسی در ایران

ناصر ایرانی

176

آخرین دفاع خسرو روزبه

خسرو روزبه

177

کودتا در انقلاب 1357

م.ع.دار مشتاقات

178

بیراهه

عبدالله برهان

179

مبارزاتضد فئودالی در ایران

منصور عزیزی

180

فروپاشی نظام سنتی و زایش سرمایه داری در ایران

احسان طبری

181

نوشته های علمی،فلسفی و اجنماعی

تقی ارانی

182

باز خوانی سفر نامه ناصر خسرو

گیتی شکری

183

مسئله ارضی و جنگ طبقاتی در ایران

ا . توران

184

تاریخ بیست ساله

حمید شوکت

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن