کار کردن در سوئد

بازار کار در سوئد

قانون‌ها و قراردادهای فراوانی وجود دارد که حاکم بر بازار کار سوئد هستند. قانون‌ها و مقرراتی که مربوط به مناسبات میان کارفرماها و کارپذیرهاست، قانون کار نام دارند. دست اندرکاران بازار کار در دو سو هستند: کارفرماها و اتحادیه‌های کارکنان. یک اتحادیه سازمانی است که از همه سندیکاها در یک بخش اقتصادی تشکیل شده است.

کارفرماها

در سوئد سازمان‌های کارفرمائی برای کارفرماهای دولتی، کمونی و خصوصی وجود دارد. یک سازمان کارفرمائی، سازمانی است که چندین کارفرما در آنجا گرد آمده‌اند و خود را سازمان داده‌اند تا در راستای مسائل مورد علاقه خود فعالیت کنند.

بزرگترین سازمان کارفرمایان خصوصی، “صنایع سوئد” Svenskt näringsliv است. کارفرماهای دولتی، برای نمونه اداره‌های دولتی مانند صندوق بیمه و اداه کل مالیات در “اداره کل کارفرمایان” Arbetsgivarverket گرد آمده‌اند. کارفرماهای کمونی در سازمان “کمون‌ها و شوراهای استانی سوئد، اس. ک. ال” Sveriges kommuner och landsting, SKL گرد آمده‌اند و خود را سازمان داده‌اند.

یک شرکت می‌تواند انتخاب کند که آیا عضو سازمان کارفرمایان باشد یا نه.

سندیکاها

یک سندیکا سازمانی است که در مورد دستمزد عضوهای خود با کارفرما مذاکره می‌کند. سندیکاها کوشش می‌کنند تا کارپذیرها از شرایط بهتری در سر کار خود برخوردار شوند. سندیکاها از دهه ۱۸۸۰ در سوئد وجود داشته‌اند.

در بیشتر محل کارها کلوب‌های سندیکائیfackklubb  و یا یک نماینده سندیکا در محل کار arbetsplatsombud وجود دارد. یک کلوب‌سندیکائیfackklubb  گروهی از عضوهای یک سندیکا در یک محل کار است. یک نماینده سندیکا در محل کار arbetsplatsombud شخصی است که سخنگوی عضوهای آن سندیکا در یک محل کار است.

کلوب‌های سندیکائی و نمایندگان سندیکا در محل کار عضو یک اتحادیه förbund هستند. اتحادیه‌ها نیز به نوبه خود بخشی از یک سازمان بزرگتر هستند، برای نمونه سازمان سراسری کارگری سوئد Landorganisationen i Sverige, LO. این عادی است که یک کارپذیر هم عضو یک سندیکا باشد و هم عضو صندوق بیمه بیکاری arbetslöshetskassa, A-kassa باشد. یک صندوق بیمه بیکاری یک انجمن مالی است که به آن دسته از عضوهای خود که بیکار می‌شوند، پول پرداخت می‌کند.

قرارداد دستجمعی

یک قرارداد دستجمعی kollektivavtal یک قرارداد کتبی بین یک کارفرما و یک سندیکا است. در یک قرارداد دستجمعی برای نمونه مقرراتی در زمینه ساعات کار، مرخصی و دستمزدها وجود دارد. میزان دستمزد شما معمولاً در چارچوب یک قرارداد دستجمعی تنظیم می‌شود، اما البته همه سازمان‌ها و شرکت‌ها دارای قرارداد دستجمعی نیستند.

در یک قرارداد دستجمعی میزان حداقل دستمزد کارکنان تعیین می‌شود. چنین قراردادی آن دسته از کارکنان را که عضو سندیکا نیستند اما در یک محل کار که دارای قرارداد دستجمعی هست مشغول کار هستند را نیز دربرمی‌گیرد. در سوئد هیچ قانونی برای تعیین حداقل دستمزد وجود ندارد.

منبع
اطلاعات درباره سوئد
نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن