Friday the 27th - - Free Joomla 3.2 Template
  • Stockholm

  • Öresundsbron

  • Azadi torget - Tehran

  • Perspolis - Iran

Den kända iranska historikern och forskaren, Mohamad Amini, har berätat om Ahmad Kasravi som fyra storheter i en egen kategori!

Klicka här för att läsa PDF filen.