تماس با ما

 

 

 

info@iranskariksforbundet.org

www.iranskariksforbundet.org

Org.nr: 802400–0062

PlusGiro 6362814-3

تلفن و فاکس  08286424

آدرس پستی
IRIS, Box 7033
17407  Sundbyberg
Sweden

آدرس مراجعه
Starrbäcksgatan 23
T Duvbo, Sundbyberg

ساعات اداری

همه روزه

از ساعت 11 بامداد تا 3 بعداز ظهر

تلفن و ایمیل های تماس با مسئولان

َاصغر نصرتی 0704131737

nosrati45@gmail.com

شاپور حاجی نژاد 0705649746

shapoor.hajinejad@gmail.com